Taahhütname

ONKİM A.Ş. Uluslar arası hasta hakları bildirgeleri,ulusal mevzuat ve özellikle hasta hakları yönetmeliği ile öngörülen temel hasta haklarına saygılı olmayı temel hizmet ilkesi kabul eder.

ONKİM A.Ş. Hastalara,yakınlarına ve ziyaretçilere güler yüzlü,nazik ve şefkatli davranmayı ve aydınlatıcı bilgiler vermeyi kabul eder.

ONKİM A.Ş. Hizmet politikasında şu ilkeleri oldukça önem verir:

•  Sağlıklı yaşama hakkına saygı ilkesi

•  Hastanın maddi ve manevi varlığının korunması ve geliştirilmesi ilkesi

•  Hastalara eşit davranma ilkesi

•  Hastanın rızasının aranması ilkesi

•  Hastanın denek yapılmaması ilkesi

•  Özel yaşama(mahremiyet) saygı ilkesi

Hastalar,adalet ve hakkaniyete uygun şekilde sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkına sahiptir.

Her yaşta,sağlık durumu,kendisine uygulanacak tıbbi işlemler,bunların yarar ve riskleri,natif tedavi usulleri ve hastalığın seyri konusunda bilgi isteme hakkına sahiptir.

Hasta sağlık durumu ile ilgili tutulan dosya ve kayıtları inceleme,örnek alma ve itiraz hakkına sahiptir.

ONKİM A.Ş. Hastalarla sağlık mevzuatları çerçevesinde ön sözleşmeler yapar.