GMP Sertifikalı Kordon Kanı Bankacılığı

Kök Hücre / Kordon Kanı S.S.S. / Onkim Kordon Kanı Bankası

GMP Sertifikalı Kordon Kanı Bankacılığı

Nasıl Alınıyor?

Yapılan işlemin bebeğinizle ve onun doğum anıyla hiçbir ilgisi yoktur. Doğumdan sonra, göbek kordonunun bağlanmasını takiben, bebekten ayrılan göbek kordonuna özel bir kordon kanı toplama kiti bağlanır ve istenilen kan saniyeler içerisinde alınmış olur. Onkim olarak,  kordon kanındaki zengin kök hücre içeriğinin ani ısı değişikliklerinden etkilenmemesi ve en başarılı şekilde toplanabilmesi için özel olarak seçilmiş uluslararası standartlara sahip kitlerle işlem yapıyoruz. Toplam 1-2 dakika sürede alınan kan, hemen ardından özel koşullarda merkezimize getirilerek yıllar boyu güvenle saklanacak şekilde işleme konuyor.

Nasıl Saklanıyor?

Göbek kordonundan toplanan kan Onkim e ulaştığında önce gerekli testlerden geçirilir. Bu testlerde kök hücre sayısı, kök hücrelerin canlılığı, enfeksiyon veya kontaminasyon, vb. kriterler değerlendirilir. Daha sonra ayrıştırma işlemi yapılarak kök hücreler ayırt edilir ve saflaştırılır. Ayrılan bu kök hücreler,uygun koşullarda kademeli olarak dondurulup sıvı azot (-196oC de) saklanır. Gerektiği zaman sıvı azottan çıkarılıp 37oC de tekrar kullanılabilir hale getirilir. Ayrıştırma işleminin yapılması, kök hücrelerin ileride gerektiğinde tekrar kullanılabilmesiyle ilgili süreçlerde büyük önem taşır.
 

Ülkemizde Sağlık Bakanlığı, 2005 yılının Temmuz ayında kamuoyuna yeni yasal düzenlemeyi açıkladı. Düzenleme; Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliği adıyla 5 Temmuz 2005 tarihli ve 25866 sayılı Resmi Gazete de yayımlandı.

Düzenlemenin; bebeklerin kordon kanını saklatan ya da saklatmayı düşünen aileleri ilgilendiren önemli bir yanı da, sigorta zorunluluğudur.

Sigorta Sistemi Zorunludur!

Sisteme göre, kordon kanı bankaları, sakladıkları her kordon kanını aynı zamanda sigortalattırmakla yükümlüdür. Banka, kordon kanını ailenin ihtiyacını karşılayacak şekilde saklamayı başaramamışsa aileye sigortadan ödeme yapılabilmesi gerekmektedir. Sigorta, aynı zamanda kordon kanı bankasının kapanmasıyla doğacak olası kötü sonuçların maddi külfetini de kapsayacaktır.

Onkim de göbek kordonunun saklanmasıyla ilgili her türlü işlemi bu şekilde bir Ak Sigorta teminatı altındadır. Kordon Kanı Bankacılığına getrilen diğer zorunlu bir düzenleme de GMP dir. (Good Manufacturing Practice -"İyi Üretim Uygulamaları")

shadow